Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Brug af blæsning med tøris ved rensning af finmekanisk udstyr efter brandskader

Ved en brand bliver de berørte genstande kontamineret af røg og sodpartikler. Afhængigt af hvilken brandtype, de brændte materialer og den anvendte slukkemetode, er der en mangfoldighed af mulige kontamineringer på udsatte overflader i form af sodpartikler, saltholdige aflejringer og korrosionsprodukter. Ved brandskaderensning bør sådanne kontamineringer fjernes ved en afrensningsproces.

I løbet af 1980’erne, blev tøris-blæsning præsenteret som et miljøvenligt alternativ til klassisk rensning af vægge, metaloverflader og gulve ved hjælp af mineralske partikler som sand og grus, hvilket gav gode resultater. Tøris-blæsning blev især anvendt ved rengøring af overflader og udstyr i fødevareindustrien. Imidlertid dukkede denne form for rensning også op til rensning efter sod skader, og blev præsenteret som et alternativ til den klassiske behandling af genstande gennem rydning og/eller skylning, som regel med vandbaserede løsninger. En stor fordel ved denne metode er, at den kan udføres fuldstændigt på stedet, og dermed overflødiggør den besværlige afmontering og transport af de genstande, der skal istandsættes ved rensning og tørring.

I mange år har Arepa udført rensning efter sod skade på følsomme genstande såsom finmekaniske maskindele og elektronik, men har endnu den holdning, at tørisblæsning ikke er noget alternativ til de generelle metoder med afmontering, transport og skylning i et specialiseret miljø. Arepa har bedt Hagens Consult om at udarbejde en analyse, og at sammenligne metoden med tøris-blæsning ved istandsættelse af følsomme genstande med den klassiske metode med skylning i et passende medium og tørring.

Den samlede rapport kan læses ved at
pdf klikke her (PDF)

Konklusionerne i rapporten

Baseret på de ovenfor anførte overvejelser kan det konkluderes at:


Anvendeligheden af tøris-blæsning til rensning efter sod skade er begrænset til behandling af større genstande, der er tilgængelige på alle sider.

Tøris-blæsning til rensning efter sod skade er efter min mening kun fornuftigt, når den udføres i kombination med en effektiv indsamling og adskillelse af afrenset kontaminering med henblik på at forhindre uønsket udbredelse af frigjorte skadelige og/eller giftige stoffer. Det vil i mange tilfælde ikke kunne udføres i et lukket rum eller med kontrolleret sug;

Der er ingen fugt tilført ved selve behandlingen, men muligheden for uønsket kondens bagefter bør dog tages i betragtning. Dette er især tilfældet, når udførelsen foretages i rum med øget fugtighed på grund af rester fra brandslukningsvandet. Man kan altså ikke umiddelbart efter rensning sætte spænding på elektrisk udstyr.

Visse typer af røg og sodaflejringer, såsom saltholdige aflejringer (klorider) fjernes ikke tilstrækkeligt ved  tøris-blæsning;

Af en række årsager (fysiske og termiske komponentmodstande, dårlig tilgængelighed eller ikke-tilgængelige overflader) kan metoden ikke anvendes til rensning efter sod skade af finmekaniske og elektroniske dele. Disse deles fremtidige driftssikkerhed er i bedste fald usikker.
 For mere information henvises til AREPA's tekniske direktør Torben Vad (tv@arepa.dk)

Kontakt

+ 45 8681 1055
Erhverv 8720 4620
man-tor: 08.00 - 16.00
fredag: 08.00 - 15.30
(døgnvagt)
Privat 8720 4610
man-fre: 09.00 - 15.00
info@arepa.dk