Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

AREPA's værdier

AREPAs værdisæt er fremkommet  i konsensus mellem medarbejdere og ledelse.

Værdierne fungerer som et fundament for AREPAs konkurrenceevne og understøtter AREPA i at være en god, sikker og spændende arbejdsplads.


Kommunikation & Samarbejde
Ledelse og medarbejdere i AREPA vil i alle former for kommunikation opretholde en positiv og ærlig kommunikationsform. Samarbejde i og mellem afdelinger er essentielt i det daglige virke for både ledelse og medarbejdere.
• Det er ledelsens ansvar at holde medarbejdere informeret om aktiviteter i selskabet samt at stimulere samarbejde i og mellem afdelinger i AREPA.

• Det er medarbejderens ansvar at bidrage positivt til den generelle informationsformidling og samarbejde i AREPA.
 
Beredskab og kundefleksibilitet
AREPA skal altid være klar til at håndtere opgaver for vores kunder på alle tider i døgnet og alle steder i verden.
• Ledelsen har et ansvar for at støtte op om beredskabet med information og uddannelse.

• Medarbejderen har et ansvar for at udvise den fornødne fleksibilitet i forhold til at løse opgaver.
 
Viden og teknisk ekspertise
AREPA vil opretholde fokus på vidensdeling og tekniske kompetencer. Viden og kompetence er en nødvendig forudsætning for at kunne udbygge AREPAs position som markedsleder i Danmark.
• Ledelsen har et ansvar for at identificere områder, hvor AREPAs kompetence og vidensniveau skal videreudvikles. Ledelsen har ansvaret for, at viden deles og formidles til og mellem medarbejdere.

• Medarbejderen har et ansvar for selvstændigt at søge viden vedr. relevante tekniske emner. Medarbejdere forventes at respektere og bruge kollegers faglige ekspertise og erfaringer.
 
Trivsel
Alle hos AREPA forventes at respektere hinanden og holde en god og positiv omgangstone.
• Ledelsen har et ansvar for at skabe en sikker og tryg arbejdsplads med fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdersamtaler og løbende dialog skal sikre, at medarbejdere trives med det rette forhold af ansvar og udfordringer.

• Medarbejderen har et ansvar for at være lydhør over for kolleger, at give konstruktiv ris og ros for deres faglige og sociale indsats samt at bevare en positiv indstilling og et godt humør.
 
Problemløsningsadfærd
AREPA er en problemløservirksomhed. En hjørnesten hos AREPA er at identificere og afdække samt løse tekniske problemstillinger. Alle medarbejdere i AREPA forventes at udvise problemløsningsadfærd.
• Ledelsen har et ansvar for at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere har adgang til relevante ressourcer og information.

• Medarbejderen har et ansvar for at udvise engageret og konstruktiv adfærd i forbindelse med problemløsning.
 

Vil du vide mere?

Kontakt

+ 45 8681 1055
Erhverv 8720 4620
man-tor: 08.00 - 16.00
fredag: 08.00 - 15.30
(døgnvagt)
Privat 8720 4610
man-fre: 09.00 - 15.00
info@arepa.dk