Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Støv- og pulverskade

Støvskader opstår ofte i forbindelse med byggeri eller reparationsarbejder, hvor materialer hvirvles op i luften og utilsigtet ender på overfladerne i det tekniske udstyr. Følgeskaderne afhænger af, hvilken type støv der er tale om, og kan spænde fra hurtigere nedslidning af udstyret, over korrosion af metaller til brand.

Brande
Byggestøv i form af cement, gips, træ eller andre byggematerialer vil lægge sig på alle vandrette flader, og er der høj fugtighed, klæber det sig til alle flader. Ventilationsanlæg i rummet vil desuden forværre forureningen. Risikoen ved denne type skade er primært nedsat køling af elektroniske og elektriske anlæg. I svære tilfælde af støvforurening kan opvarmningen medføre brand.


Korrosion
Nogle støvtyper er desuden elektrisk ledende. I strømførende apparater og anlæg kan denne støvtype medføre kortslutning og lysbuer.

Pulverskader fra brandslukkere er også en hyppigt forekommende skade enten som følgeskade ved brandslukning eller efter hærværk i forbindelse med indbrud. Pulveret er et saltholdigt produkt, som trækker fugt til overfladen, og dermed får en række metaller til at korrodere.
 


Hurtig nedslidning af udstyr
En ofte overset følgeskade fra støv- og pulverskader er effekten på bevægelige dele som f.eks. kuglelejer og aksler. Det fine støv kan virke som slibemiddel og medfører kortere levetid på de bevægelige dele i udstyret.

AREPAs indsats
Støv fra produktionsanlæg analyseres for deres indhold. Vort valg af afrensningsmetode afgøres på grundlag heraf i hvert enkelt tilfælde.
 

Vil du vide mere?

Kontakt

+ 45 8681 1055
Erhverv 8720 4620
man-tor: 08.00 - 16.00
fredag: 08.00 - 15.30
(døgnvagt)
Privat 8720 4610
man-fre: 09.00 - 15.00
info@arepa.dk